Sistemes de Gestió de Patrimoni (SGP)

SISTEMES DE GESTIÓ DE PATRIMONI, SCCL

Sistemes de Gestió de Patrimoni (SGP) és una empresa especialitzada en intervencions d’estudi, documentació i difusió de patrimoni cultural i natural. 

Des de la seva fundació l’any 1993, ha mantingut una preocupació preferent per  la innovació en la gestió, recerca i difusió del patrimoni cultural. 

Una àmplia experiència en diversos projectes avala la qualitat del treball realitzat, sempre basat en una metodologia rigorosa, i responent a una concepció de la gestió patrimonial que situa els processos de patrimonialització com el leiv motiv de la nostre activitat. 

Els serveis que s’ofereixen abasten des de la documentació d’elements de patrimoni moble i immoble, a intervencions en el camp del patrimoni arxivístic, projectes de difusió i dinamització, exposicions temporals i permanents, projectes museològics i museogràfics, creació de suports audiovisuals, disseny i edició de materials impresos, formació especialitzada en patrimoni… Sempre amb la finalitat d’oferir un servei de qualitat, competitiu i que doni resposta integrada a les demandes de cada projecte. 

Pablo del FRESNO BERNAL

SOCI | ARQUEÒLEG

JOSEP SOCORREGUT DOMÈNECH

SOCI | ARQUEÒLEG

SERVEI INTEGRAT I INTERDISCIPLINAR

Coneixedors de la complexitat i transversalitat que implica la Gestió del Patrimoni, SGP s’associa amb nombroses empreses, grups de recerca i institucions, que li permeten donar una solució integrada i coordinada a les necessitats de gestió de totes aquelles manifestacions culturals que acaben configurant alguna cosa tan heterogènia com és el Patrimoni Cultural.

Col·laboradors

SOCIALMENT COMPROMESA

Entenem que l’Arqueologia és alguna cosa més que la producció i transmissió del coneixement científic produït. En conseqüència, SGP, cooperativa de treball, col·labora amb entitats socials, científiques i altres cooperatives que comparteixen la nostra manera d’entendre el treball associatiu, buscant aprofundir en la socialització dels processos de patrimonialització.

Compromesa