Sistemes de Gestió de Patrimoni (SGP)

CONÈIXER

SGP té una àmplia experiència en la realització d’estudis històric arqueològics sobre elements de qualsevol tipologia i època històrica. Entenem el patrimoni cultural com una cosa en constant procés de transformació, per això dirigim la nostra mirada cap a:

• El territori
• L’urbanisme
• L’edifici
• El subsòl
• El material
• El document

Algunes de les actuacions que hem fet durant aquests anys en aquest sentit són:

• Controls
• Prospeccions
• Excavacions
• Lectura d’alçats
• Estudis documentals

Posa’t en contacte amb nosaltres i estudiarem l’estratègia d’intervenció més adequada per al teu cas concret.