Sistemes de Gestió de Patrimoni (SGP)

PROTEGIR

Tots dos processos estan íntimament relacionats amb la protecció del Patrimoni Arqueològic, i la seva posterior difusió i divulgació. SGP disposa d’una àmplia experiència en el disseny i execució de totes aquelles actuacions encaminades a la protecció preventiva i activa d’elements patrimonials.

També elaborem catàlegs de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de municipis, expedients per la protecció d’un bé patrimonial o estudis històrics.

• Avaluació
• Adequació
• Conservació preventiva
• Restauració