Sistemes de Gestió de Patrimoni (SGP)

EXPLICAR

SGP és conscient de la necessitat constant que tenen els projectes de gestió patrimonial d’augmentar la seva visualització i impacte a la xarxa, no únicament com a conseqüència directa de la necessària socialització i tornada social del coneixement adquirit, sinó també com a requeriment indispensable per optar a nou finançament.

Per aquest motiu, SGP posa a disposició dels seus clients els recursos tecnològics necessaris per a això: des de la realització de la pàgina web del be patrimonial o organisme, fins a la presència a les xarxes socials, passant per la publicació i difusió digital dels resultats obtinguts, i de les activitats realitzades.

• Espais expositius físics
• Espais expositius virtuals
          ◦ Recuperació i difusió d’exposiciones físiques antigues
          ◦ Pre-disseny de muntatges físics actuals
          ◦ Musealització virtual: recorreguts i sales polivalents
• Recursos d’evocació històrica
• Unitats didàctiques
• Infografia i producció audiovisual
• Espais web
          ◦ Disseny d’imatge corporativa
          ◦ Disseny d’espai web corporatiu
          ◦ Disseny d’espai web patrimonial