Sistemes de Gestió de Patrimoni (SGP)

PRODUIR

SGP té una àmplia experiència a abordar els processos de documentació arqueològica amb especial atenció a la normalització d’aquest, aplicant un estàndard desenvolupat des de fa molts anys i aplicat en multitud de projectes.

• Normalització i estandardització informativa
• Assessorament i formació personalitzada
• Redacció de protocols de captura informativa
• Disseny i implementació d’eines informàtiques per al registre de camp
• Documentació geomètrica del Patrimoni