Sistemes de Gestió de Patrimoni (SGP)

PRESERVAR

SGP disposa de l’experiència, coneixements i tecnologia necessària per dissenyar productes a mida en funció de les necessitats de gestió informativa que es deriven de qualsevol projecte d’intervenció sobre el Patrimoni Arqueològic.

Davant el repte que suposa gestionar la gran quantitat d’informació produïda per la nostra disciplina, i de la corresponent documentació que la fixa i transmet, SGP ofereix recursos per la normalització, centralització i transmissió integral de la informació patrimonial, garantint sempre la seva qualitat científica, i una correcta gestió documental fonamentada en criteris arxivístics.

• Serveis d’emmagatzematge digital en xarxa
• Serveis de normalització informativa
• Desenvolupaments tecnològics personalitzats
• Disseny de sistemes de informació patrimonial